Strona główna Strona UJK BIP Mapa strony
Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych


Projekt systemowy Ministra Zdrowia. Oferta uczelni zakłada kształcenie 100 pielęgniarek i 60 położnych w ramach pięciu różnych ścieżek zależnych od ukończonej szkoły średniej lub pomaturalnej. Koszt kształcenia dla 1osoby za semestr skalkulowano na 1775 zł. Podpisywana umowa o dofinansowanie z Min. Zdrowia.
Copyright © 2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wykonanie: Grzegorz Baran